Ilmainen toimitus Suomessa!

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Ajasto Paperproducts Oy (Y-tunnus: 2305486-1)
Mikonkatu 3     
00100 Helsinki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: verkkokauppa@ajasto.fi 

Ajasto Paperproducts Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa tietojesi käsittelyyn;
tilinhallintasivulla voit halutessasi rajata tietojesi käyttöä.
Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.
Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Ajasto Paperproducts Oy:n verkkopalveluita.
Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
Käytämme tietoja:
 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen
Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Ajasto Paperproducts Oy (Y-tunnus: 2305486-1)
Mikonkatu 3      
00100 Helsinki
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme: 
verkkokauppa@ajasto.fi
Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi
   • Henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.
Voit hallita tietojen käyttöä tilinhallinta-sivulla.
Mihin henkilötietojani käytetään?
Henkilötietoja käytetään
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Ajasto Paperproducts Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Väärinkäytösten estämiseen
Tietoja käsitellään asiakkaan ja Ajasto Paperproducts Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.
Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.
Ajasto Paperproducts Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa ja Saksassa. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Yrityksen verkkokaupassa on käytössä Shopify Inc., joka myös suojaa palvelimet tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä, mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.
Kuka käsittelee henkilötietojani?
Asiakastietoihin on pääsy vain Ajasto Paperproducts Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.
Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.
Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:
Ajasto Paperproducts Oy (Y-tunnus: 2305486-1)
Mikonkatu 3      
00100 Helsinki
Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Ajasto Paperproducts Oy:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.
Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:
 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi
Millaisia oikeuksia minulla on?
Asiakkaana sinulla on oikeus:
 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä verkkokauppamme asiakaspalveluun. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.
Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.
Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?
Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:
verkkokauppa@ajasto.fi
"Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?" kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa keräämästämme henkilötiedosta.
Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?
Ajasto Paperproducts Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.
Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista ja lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Vaihtoehdot löydät tilinhallinta-sivulta. Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.
Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää Ajasto Paperproducts Oy:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa verkkokauppa@ajasto.fi.
Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.
Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.
Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me voimme yhdistää käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.
Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä ja informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.
Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
 • Kuljetusliikkeelle, postitustavasta riippuen
 • Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
Ajasto Paperproducts Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja –suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely), EU-US Privacy Shield –sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.
Käytetäänkö kaupan sivuillla evästeitä ja mitä ne ovat?
Ajasto Paperproducts Oy:n verkkokauppa käyttää evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Käytämme evästeitä asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista.
Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.
Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.
Mihin voin ottaa yhteyttä?
Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen ja markkinointiin liittyvissä kysymyksissä:
Takaisin sivun yläreunaan