Ilmainen toimitus Suomessa!

Rekisteriseloste

Ajasto Paperproducts Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Ajasto Paperproducts Oy 

PL 317, 00101 HELSINKI

Puhelin: +358 (0)207 872 700

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Petri Salo

PL 317, 00101 HELSINKI

Puhelin: +358 (0)207 872 700

Sähköposti etunimi.sukunimi(at)ajasto.fi

3. Rekisterin nimi

Ajasto Paperproducts Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Ajasto Paperproductsin asiakasrekisteriä käytetään asiakkaiden tilausten ja toimitusten käsittelyssä, asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Asiakasrekisterin tietoja käytetään Ajasto Paperproductsin omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakasyritys ole kieltänyt suoramarkkinointia.

Ajasto Paperproducts saa asiakasrekisterin sisältämät henkilötiedot asiakasyritykseltä. Tietojen rekisteröinti perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan mukaiseen yhteysvaatimukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
– Asiakasyrityksen nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, fax, sähköposti)
– Asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä ja yhteystiedot (puhelinnumero, fax, sähköposti)
– Laskutusyhteystiedot
– Laskutustiedot
– Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan Ajasto Paperproductsin asiakkailta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ajasto Paperproducts ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja tai siirrä niitä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Ajasto Paperproductsilla on kuitenkin oikeus julkaista asiakkaan kanssa sovitut tiedot asiakkaalle toteutettavan kampanjan yhteydessä sovitulla sosiaalisen median alustalla (joka saattaa sijaita ETA-alueen ulkopuolella).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ajasto Paperproducts säilyttää asiakasrekisterin konekielistä aineistoa. Ajasto Paperproductsin asiakastietoja sisältävän rekisterin käyttöön ja muokkaamiseen ovat oikeutettuja ainoastaan Ajasto Paperproductsin työntekijät. Vain tietyillä työntekijöillä on pääsy järjestelmään oma käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta.

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sekä Ajasto Paperproducts Oy:n että Ajasto Paperproducts Oy:n käyttämien alihankkijoiden tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

Takaisin sivun yläreunaan